Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorger | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Veronique van der Plas ondersteunt mantelzorgers en neemt regelzaken over (foto: Inge Koot).
Veronique van der Plas ondersteunt mantelzorgers en neemt regelzaken over (foto: Inge Koot).

Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorger

  •   305 keer gelezen   Ondernemer in Beeld

Omdat ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen hebben zij vaak extra zorg en ondersteuning nodig. Veel taken komen bij de mantelzorger terecht. Het geven van (langdurige) zorg aan iemand uit de naaste omgeving wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends.

Veronique van der Plas is mantelzorgmakelaar. Zij ondersteunt mantelzorgers en neemt regelzaken over.

Veronique heeft jaren als sportconsulent aan verschillende gezondheids-bevorderende projecten gewerkt na haar opleiding bewegingswetenschappen. Zij haalde te weinig voldoening uit haar werk en besloot haar baan op te zeggen. Na een aantal jaren fulltime voor haar drie kinderen gezorgd te hebben begon het toch weer te kriebelen. Door haar wens om in de zorg te gaan werken en door het steeds groeiend aantal mantelzorgers is zij gaan onderzoeken wat op dat gebied de mogelijkheden zijn. Zij is de post HBO-opleiding tot mantelzorgmakelaar gaan volgen en in maart 2017 heeft zij deze studie afgerond en is als mantelzorgmakelaar aan de slag gegaan.

"Het regelen van hulpmiddelen die aangevraagd moeten worden bij de gemeente, een indicatie regelen voor wijkverpleging, de mantelzorger wijzen op het mantelzorgcafé, formulieren invullen voor bijvoorbeeld een wijziging in de zorgindicatie of het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waar ik de mantelzorger bij kan helpen."

Veronique beschikt over actuele kennis van de belangrijkste wetten waaruit de zorg en ondersteuning wordt geregeld en betaald: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze expertise combineert zij met kennis van de beleidsterreinen zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. "Ik kan het verschil maken door verbindingen te leggen die wellicht niet voor de hand liggen. Ik lever maatwerk door uit te gaan van de unieke situatie van de mantelzorger."

Veronique is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij Registerplein. Door bijscholing en intervisie houdt zij haar kennis up to date. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de diensten van de zelfstandige mantelzorgmakelaar. "Door ingewikkelde regelzaken voor mijn cliënten op te lossen kunnen zij sneller de weg vinden in het zorglandschap."

Na een telefonische kennismaking volgt er een intakegesprek. "Tijdens dit gesprek probeer ik de situatie inzichtelijk te krijgen. De mantelzorger bepaalt zelf welke taken hij of zij door mij uit wil laten voeren. Met de informatie uit het intakegesprek ga ik mogelijke oplossingen en regeltaken beschrijven. Ik ga op zoek naar informatie, bellen met instanties en ik koppel de resultaten terug naar de mantelzorger. Daarna licht ik toe wat er mogelijk is om de situatie aan te passen. De mantelzorger bepaalt zelf welke oplossingen passend zijn."

Als de client verzekerd blijkt te zijn voor de diensten van de mantelzorgmakelaar dan declareert Veronique haar kosten direct bij de zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om eenmalig gebruik te maken van haar diensten. "Ik breng dan alles in beeld voor de mantelzorger en dan kunnen zij verder zelf stappen ondernemen." Het werkterrein van de mantelzorgmakelaar beslaat de regio Haaglanden en omliggende gemeenten. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te helpen, heeft Veronique veel contacten met instanties en organisaties in de regio. "Door de mantelzorger te ondersteunen voorkom je dat hij of zij overbelast raakt. Het is heel belangrijk om dat voor te zijn."

Meer informatie: www.impulsmantelzorgmakelaar, Tel. 06-42604261.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>