Logo hetkrantje-online.nl
Jongeren in Park Leeuwensteijn, met hun scooters midden op straat en drukte op de groenstrook aan de Vliet (foto: pr).
Jongeren in Park Leeuwensteijn, met hun scooters midden op straat en drukte op de groenstrook aan de Vliet (foto: pr).

Park Leeuwensteijn vindt overlast jongeren in de zomer onhoudbaar

  •   886 keer gelezen   Actueel

Voorburg - In deze zomerse periode zijn de bewoners van Park Leeuwensteijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. De groenstrook aan de Vliet en (een deel van) de straat aan het water lijkt wel een recreatiegebied geworden.

Met name de eigenaren van de woningen no. 26, 28, 30, 32, 34 die zich direct bevinden aan de Vlietzijde ondervinden daar veel overlast van. “We zijn het na vele jaren overlast spuugzat. Niemand die wat doet, het schijnt allemaal normaal te zijn dat we een recreatiegebied voor de deur hebben met grote prullenbakken maar geen enkel toezicht en begrip voor omwonenden”, aldus een van hen.

Op de openbare groenstrook die ook hondenuitlaatgebied is, zitten regelmatig vissers, spelen kinderen, of leggen omwonenden hun handdoekje neer om er te vertoeven. “Allemaal prima maar sinds meerdere jaren wordt deze groenstrook, vooral op warme zomerdagen steeds meer gebruikt als recreatiegebied door jongeren. Het wordt elk jaar meer en erger. De overlast begint rond het middaguur en duurt tot laat in de avonds”, laat een bewoner weten.

Hij vervolgt: “Ze komen in groten getale op de fiets, brommer, scooter of met de auto. Ze zwemmen in de Vliet en springen daarnaast van de naastgelegen spoorbrug (wat verboden is) of hangen eronder, wat ook nog gevaarlijk is. Tot op heden zijn er geen ongelukken gebeurd, maar je kunt er op wachten.”

Op warme zomerdagen zitten er meer dan 100 jongeren en blokkeren dan de weg met fietsen, auto’s en scooters, of er liggen zelfs jongeren op straat te zonnen. De muziek staat regelmatig hard, er wordt (veel) bier en sterke drank gedronken, er worden drugs (wietzakjes gevonden) en lachgas (ballonnen en tanks gevonden) gebruikt en er wordt ook vaak gebarbecued tot s’ avonds laat.

“Afgelopen weekend werd het nog gekker en parkeerde tweemaal iemand een camper, de hele dag op het gras”, vertelt de bewoner. Daarnaast wordt de ring Park Leeuwensteijn volgens de bewoners van de wijk gebruikt als racecircuit en vinden straatraces plaats met hardrijdende brommers, scooters en auto’s (met harde muziek). “Heel gevaarlijk, mede omdat er veel kinderen spelen op straat. Pas is een brommer rakelings langs mijn auto geschoten omdat deze zo nodig vlak voor de bocht de verkeerde rijrichting wilde nemen.”

Verder wordt er veel afval (plastic, glas, blikjes enz.) achtergelaten wat omwonenden dan mogen opruimen. De gemeente heeft wel grote prullenbakken geplaatst. De omwonenden vinden dit een rare actie. “Kennelijk gedoogt en faciliteert de gemeente dit gebruik van de groenstrook Dit nodigt uit tot nog meer jongeren. En wat blijkt, deze bakken blijven leeg en het afval ligt nog steeds op het gras of in de Vliet. De grote plastic bakken ontsieren bovendien onze wijk en passen hier totaal niet.”

De bewoners hebben afgelopen jaren regelmatig gevraagd of de ‘gasten’ hun muziek zachter willen zetten, de straat niet te gebruiken als racecircuit, de fietsen niet op straat te zetten en de rotzooi op te ruimen. ”Soms wordt hieraan voldaan, maar wij en onze buren zijn ook meerdere keren omsingeld en bedreigd en/of worden uitgescholden. De politie, gemeente en wijkagent zijn vaak gebeld, maar de politie rijd langs en doet vervolgens weinig tot niks.”

Twee jaar geleden hebben bewoners van de wijk al zakken vol troep bij de gemeente langs gebracht ter illustratie van wat er op betreffende groenstrook overblijft. “We hebben ons beklag gedaan, maar de gemeente gaf aan niets te kunnen doen. Het enige wat we horen is dat het openbaar gebied. Maar het is toch geen recreatiegebied? Als de gemeente dat graag wil, laat ze dan elke warme dag een handhaver neerzetten om toe te zien of de recreanten zich gedragen.”

Bewoners en eigenaren van Park Leeuwensteijn maken ernstig bezwaar tegen de onhoudbare overlast van voornamelijk jongeren tijdens de warme zomerdagen. zij hebben het college een brief gestuurd met betrekking tot de overlast. "We zijn het zat en willen dat de gemeente een verbod instelt om op de groenstrook aan de Vliet te zonnen en te zwemmen, of andere maatregelen te treffen".

Meer berichten