Een aanbiedplek voor grofvuil  waarvan door bewoners dankbaar gebruik wordt gemaakt (foto: Walter Schijf).
Een aanbiedplek voor grofvuil waarvan door bewoners dankbaar gebruik wordt gemaakt (foto: Walter Schijf).

Aanbiedplekken grofvuil wél goed gebruikt

Actueel 541 keer gelezen

Leidschendam - Namens de Bewoners Participatie Groep wijk Prinsenhof in Leidschendam heeft Walter Schijf laten weten dat de aanbiedplekken voor grofvuil in de wijk Prinsenhof wel degelijk goed gebruikt worden, in tegenstelling tot wat vorige week door Het Krantje gemeld werd.

In de wijk Prinsenhof zijn er op dit moment 3 plekken voor het aanbieden van grofvuil als proef aangelegd. Deze plekken zijn gesitueerd aan de Juliana van Stolberglaan voor complex ingang N en aan de Prins Johan Willem Frisolaan voor complex G en aan de Prins Johan Willem Frisolaan bij de opgang naar het park. Deze plekken zijn herkenbaar aan markeringen op straat en een bijgeplaatst bord met uitleg over hoe het aanbieden van grofvuil werkt.

“De plekken worden wel gebruikt alleen is er natuurlijk niet altijd grofvuil”, verklaart Schijf. “Dit verklaart ook de foto die op de Juliana van Stolberglaan is genomen. Wat opvalt is wel dat er vaak al op vrijdag dingen worden neergelegd of gezet op deze plekken wat niet de bedoeling is (men mag voor een afspraak op maandag pas op zondagavond na 21:00 uur de spullen neerzetten), maar alleen na een afspraak gemaakt te hebben.”

Hij vervolgt: “Wat ik ook nog even duidelijk wil maken is het feit dat mensen die niet bij ingang N of G wonen hun grofvuil naar deze plek hoeven te slepen en het dus gewoon voor hun eigen complex ingang kunnen neerzetten mits aangemeld en NOOIT bij of tegen de ondergrondse containers maar op een lege plek in de nabijheid ervan.

Veel bewoners aan de Prins Johan Willem Frisolaan storen zich aan de plek bij opgang naar het park omdat deze elke dag wel vol ligt en hierdoor een beeld ontstaat alsof het in de gehele wijk een puinhoop is. Deze plek wordt ook gebruikt om te dumpen vanuit andere wijken en handhaving is hier inmiddels van op de hoogte en controleert daarom deze plek nu regelmatig.

De andere plek aan de Prins Johan Willem Frisolaan zorgt er inmiddels voor dat mensen die er wonen hun grofvuil niet of bijna niet meer bij of tegen de ondergrondse containers plaatsen waardoor het probleem met het legen van deze containers is opgelost. “Dus in mijn ogen is daardoor 1 van de doelen bereikt”, vindt Schijf. 

Tot slot zet hij de regels voor het aanbieden van grofvuil nog even op een rijtje: “Maak een afspraak voor grofvuil via tel. 0900 0507 of via www.avalex.nl/grofvuil/ of de Avalex-app. Plaats je grofvuil op de dag van afspraak of na 21:00 uur op de dag ervoor op de gemarkeerde plek of op een plek voor je eigen complexingang en blokkeer geen ondergrondse containers. Ligt er al ergens grofvuil gooi dan niet jouw eigen troep erbij zonder afspraak. Bel bij het niet ophalen op afgesproken dag even naar Avalex en vraag hen naar de reden hiervan.”

Uit de krant

Uit de krant