Logo hetkrantje-online.nl
<p>Verouderd en inmiddels gesloopt schoolgebouw (archieffoto).</p>

Verouderd en inmiddels gesloopt schoolgebouw (archieffoto).

Schoolgebouwen moeten verbeterd worden

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is nu op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst aanzienlijk verbeterd worden. En daarbij houden de gemeenten onvoldoende rekening met stijgende bouwkosten. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie.

De gemeenten en schoolbesturen hebben in de afgelopen jaren meer inzicht gekregen in de staat van de schoolgebouwen en de opgave tot 2035. Schoolbesturen kunnen daardoor sneller acties ondernemen. Elke gemeente maakt Integrale Huisvestingsplannen. Ook het algemene beeld van de samenwerking is overwegend positief. 

De schoolgebouwen voldoen aan de functionele eisen voor het geven van onderwijs. Tevens lijken zij een redelijke bouwtechnische staat te hebben. Zij voldoen daarentegen in de regel niet aan het programma van eisen ‘Frisse Scholen’ (aanwezigheid van gezonde lucht en ventilatiemogelijkheden).

Er is een grote investeringsopgave voor de schoolgebouwen. Dit vanwege vernieuwing ervan, binnenklimaat-problemen, en ambities op het gebied van CO2-reductie en aardgasvrij. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, gemeenten en schoolbesturen. Maar de vier gemeenten anticiperen daarbij onvoldoende op stijgende bouwkosten.

De Rekenkamercommissie adviseert om het inzicht te vergroten in energielabels en binnenklimaat van schoolgebouwen; rekening te houden met stijgende bouwkosten; de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid in beeld te krijgen en kennisdeling tussen schoolbesturen te ondersteunen.

Meer berichten