Een wagen van Stadsbeheer wordt omgebouwd van een aardgas- naar elektrische krachtbron (foto: gemeente LDVB).
Een wagen van Stadsbeheer wordt omgebouwd van een aardgas- naar elektrische krachtbron (foto: gemeente LDVB).

Stadsbeheer en - logistiek wordt uitstootvrij

Actueel 156 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat steeds meer elektrisch rijden, zo ook de groenmedewerkers van Stadsbeheer. De gemeente laat een eigen auto ombouwen van aardgas naar elektriciteit. Als de pilot positief is, volgen er meer

Daarnaast hebben de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken om uiterlijk in 2025 30 procent minder CO2-uitstoot in het verkeer te realiseren. Door de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen kan hiervan 1/5 worden gehaald. Met de ondertekening van de Greendeal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) zetten de gemeenten verdere stappen om dit doel te behalen.

De gemeenten Delft, Rotterdam en Den Haag hebben de GDZES al getekend en nog 19 gemeenten in de regio sluiten zich hier nu bij aan. Naast lokale overheden hebben de Rijksoverheid, ondernemings-, branche- en belangenorganisaties, voertuigproducenten, brandstofleveranciers, logistieke dienstverleners en verladers en ontvangers de GDZES getekend.

De gemeente Delft doet al enige jaren ervaring op met een living lab ZES, lokale pilots tussen overheden, bedrijven en brancheorganisaties waarin oplossingen voor het verduurzamen van de stadslogistiek worden uitgetest. Zij doen dit onder andere in samenwerking met PostNL. Stadslogistiek Delft bundelt goederenstromen aan de rand van de stad in een stadshub en bezorgt de goederen binnen Delft met (kleine) elektrische voertuigen. Daarnaast is een pilot uitgevoerd voor het ophalen van droog afval (karton en plastic).

Martina Huijsmans, regiobestuurder MRDH en wethouder in Delft: "Door ondertekening van de GDZES gaan gemeenten samen met het bedrijfsleven de logistieke sector stimuleren om bij te dragen aan de reductie van CO2. De maatregelen op het gebied van goederenvervoer hebben niet alleen invloed op schonere lucht en de leefbaarheid van de regio maar ook op de economie. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid, want door minder voertuigen wordt het veiliger op de weg."

Uit de krant