Dienstverlening gemeente kan nog steeds beter | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Dienstverlening gemeente kan nog steeds beter

  •   130 keer gelezen   Actueel


Leidschendam-Voorburg - De dienstverlening van de gemeente Leidschendam-Voorburg kan nog steeds beter. Dat concludeert de gemeentelijke ombudsman, de heer P.H. Heskes, in zijn jaarverslag van 2018. 

Vorig jaar wees de ombudsman er al op dat de gemeentelijke dienstverlening wat te wensen overlaat. Heskes hoopt dat het nieuwe college de ambitie heeft om in te zetten op de verbetering hiervan. "De bal blijft dan ook nog bij de gemeente liggen", aldus Heskes.
Volgens Heskes is het voor de burger en de gemeente van groot belang dat de dienstverlening verbetert: "een goede dienstverlening komt de relatie tussen gemeente en burger ten goede, verhoogt het vertrouwen in de (lokale) overheid en beïnvloedt de burgerparticipatie in positieve zin".

Eind 2018 is er een motie ingediend waarin de gemeenteraad de interventie van de ombudsman vraagt als het gaat om de dienstverlening in het sociaal domein. Heskes biedt zijn advies aan over het verbeterplan waar de gemeente in het eerste kwartaal van 2019 mee komt. In de loop van 2019 zal hij met aanbevelingen komen op basis van bestudering van bestaande rapporten van diverse instanties, bezwaar en beroep, en signalen van de rekenkamer en de cliëntenraad.

Het jaarverslag bevat ook de aanbevelingen van de nieuwe jeugdombudsman, mevrouw Y. Nass. De jeugdombudsman behandelt klachten en vragen over de uitvoering van jeugdhulp of daarmee samenhangende problemen. In haar eerste jaar als jeugdombudsman ziet ze als uitdaging op het gebied van de jeugd dat de gemeente regie en overzicht (her)pakt. Vooral door het in beeld brengen en aanpakken van de stapeling van wachttijden en klachtregelingen binnen de hele jeugdzorgketen. 

Jongeren geven aan het nu "extreem ingewikkeld" te vinden waar ze met hun vragen, problemen en klachten binnen het jeugdhulptraject heen moeten. Nass raadt de gemeente dan ook aan om vragen en klagen bij de gemeente eenvoudiger te maken. Ook kan de jeugd volgens haar nog beter geïnformeerd en betrokken worden bij hun eigen jeugdhulptrajecten. 

Problemen van jongeren spelen zich vaak niet alleen af binnen de jeugdzorg, maar hangen samen met problemen op het gebied van onderwijs, wonen en inkomen. Nass stelt daarom voor dat bij het zoeken naar een oplossing voor problemen van jongeren goed wordt gekeken naar welke leefdomeinen betrokken zijn. "Een zogenaamde leefdomeincheck kan uitkomst bieden voor een effectieve integrale aanpak. Dit heeft meteen een positief effect op de knelpunten van de wachttijden", verwacht Nass. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>